Farg'ona tumani BABM to'garak a'zolari Farg'ona "Temurbeklar maktabi"dagi ta'surotlari